Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Română (România)
   improvements
„You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; and just so, you learn to love by loving. All those who think to learn in any other way deceive themselves“- Saint Francis de Sales
Six Sigma PDF Imprimare

Ce este Six Sigma?

Six Sigma este o metodologie riguroasă care foloseşte date şi analiză statistică pentru a măsura şi îmbunătăţi performanţa companiilor prin identificarea şi eliminarea defectelor în procesele de producţie sau a serviciilor. Six Sigma are trei dimensiuni:

Metrica: 3.4 Defecte pe Milion de Ocazii (Defects per Million Opportunities). DPMO ajută de a lua in considerare complexitatea productului/procesului.

Metodologie: procedeu structurat pentru îmbunătăţirea proceselor existente sau construirea proceselor noi.

Filozofie: Reduce variaţie, elimină pierderi în firmă şi ajută la luarea deciziilor pe baza cerinţelor clienţilor suportate de date.

Istoria Six Sigmei

Prima dată a fost Six Sigma folosită între anii 1980 şi 1984 de firma Motorola. Inginerii acestei firme au decis că măsurarea tradiţională a nivelului de calitate de erori la mia de ocazii nu este suficient de detailată. Au stabilit măsurarea erorilor la un milion de ocazii. Motorola a continuat să construiască pas cu pas noua metodologie. Pe parcursul aniilor au îmbunătăţit Six Sigma cu un rezultat remarcabil. Au reuşit să reducă costurile cu peste 16 miliarde de dolari.

De ce să folosim Six Sigma?

  • Are structura detailată cum îmbunătăţi procesele. Dacă folosim aceastaă structură, oamenii nu vor uita importante aspecte şi nu vor sări direct în implementarea soluţiilor fără a cunoaşte bine problema.
  • Ajută la calcularea benificiilor proiectului, aducând aşa argumente pentru realizarea sa.
  • Foloseşte factele si datele, aplică statistici cu scopul de a identifica pricina adevărată a problemelor în process
  • Conţine proceduri pentru a susţine îmbunătăţiri obţinute
  • Six Sigma dacă este aplicată corect, vă va gida la adevăratele probleme în companie.
  • Companiile aplică Six Sigma în toate industriile. Dacă îi acordaşi tot ceea ce trebuie, rezultatele marcante vor apărea curând.

Când folosim DMAIC şi când DFSS?

DMAIC este acronim de la cinci faze interconectate între ele: Define (Definire), Measure (Măsurare), Analyse (Analizare), Improve (Imbunătăţire), Control (Control). Trebuie să treceţi prin toate fazele pentru a fi sigur de cele mai bune rezultate.
Folosim DMAIC pentru a optimiza procese existente.
DFSS este acronim de la Design for Six Sigma (Construit pentru Six Sigma). DFSS aplicăm în cazuri în care creăm producte sau procese noi. Poate fi aplicat şi în procese existente dacă acestea vor fi schimbate radical. De asemenea include cinci faze: DMADV- acronim de la Define (Definire), Measure (Măsurare), Analyse (Analizare), Design (Construire) şi Verify (Verificare).

Care sunt rolele în Six Sigma?

Numele rolelor sunt împrumutate de la artele marţiale. Este nevoie de traininguri şi aplicare îndelungată ca unul să defină top expert în optimizarea proceselor.
Nu este un standard definit un numărul de niveluri de expertiză. Companiile îşi crează variantele sale după nevoile sale. Următoarele nivele sunt cel mai des folosite:

Yellow Belt (Centură galbena)

Cel mai mic nivel în Six Sigma este Yellow Belt. Acesta lucrează împreună cu Black Belt în proiecte. Misiuni pe care le performă trebuiesc să aibă legătură cu munca sa de zi de zi. Yellow Belt primeşte un training de bază. Ca să performe eficient are nevoie de coaching sau mentoring.

Green Belt (Centură verde)

Green Belt este mai avansat în tehnicile Six Sigma dar şi acesta lucrează de obicei sub îndrumarea Black Beltului. Majoritatea timpului lucrează la munca sa obisnuită şi cam 30% lucrează în Six Sigma proiecte.

Black Belt (Centură neagră)

Rola primară a Black Beltului este de a aplica metodologia Six Sigma în realizarea proiectelor. Aceştia primesc un training extensiv de până la 25 de zile. Dar nu trainingul îi face experţi ci lucru la proiecte îi formează. Fără proiecte, Black Belt este o investiţie pierduta. Black Belt trebuie să fie dedicat 100% in proiecte Six Sigma. Dacă nu este îndeplinit acest fapt, implementarea Six Sigmei este încetinită şi rezultatele obţinute vor fi reduse.

Master Black Belt (Centură neagră- maestru)

Master Black Belt este cel mai înalt grad şi poate fi atins numai prin aplicarea extensivă a tehnicilor Six Sigma. Master Black Belt va conduce proiecte majore si va îndruma pe ceilalţi Belţi în aplicarea metodologiei. MBB conduce Programul Six Sigma în întreaga companie.

Champion

Această rolă va suporta Belţi în proiectele Six Sigma. Champion asigură că ei au toate resursele de care au nevoie. De asemenea serveşte ca punct de control între fazele proiectelor.